Vremena

(8)

Řada učebnic „BPEMEHA“ autorek Jelizavety Chamrajevové, Elzy Ivanovové a Renaty Broniarzové je určena studentům středních škol začínajícím výuku ruského jazyka.

Cílem tohoto moderního souboru učebnic je dovést studenty postupně k úrovním A1, A2 a B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Tento učebnicový soubor zaručuje procvičení všech jazykových dovedností od úrovně začátečníků a vede studenty až ke společné části maturitní zkoušky. Úrovně A1 a A2 učebnic lze použít pro výuku žáků a studentů na 2. stupni ZŠ a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Učebnice BPEMEHA 1 je vydána ve dvou úrovních pokročilosti (pro úplné začátečníky a pro mírně pokročilé). Dále je možné pokračovat ve studiu ruského jazyka s učebnicemi BPEMEHA 2 a BPEMEHA 3. Součástí každého výukového kompletu je učebnice, pracovní sešit a metodická příručka pro učitele. K dispozici na našich webových stránkách je zdarma ke stažení rusko-český a rusko-slovenský slovník obsahující slovní zásobu, která se objevuje v učebnici a pracovním sešitě, přehled gramatiky
a nahrávka.

Učebnice rozvíjí schopnost porozumět ruskému jazyku v nejrůznějších životních situacích a umožňuje poznat velmi hezkou zemi a mnoho zajímavých lidí.