Fairyland

(50)

Fairyland je nový učebnicový kurz pro 1. stupeň základních škol. Žáčkové s ním vstoupí do světa fantazie a dobrodružství, kde se výuka stává užitečným a pozoruhodným zážitkem.

Prostřednictvím her, písniček, říkadel, příběhů, aktivit se samolepkami a ručních prací se děti naučí základní slovíčka a jednoduchá spojení.

Fairyland 1 se zaměřuje především na rozvoj poslechových a konverzačních dovedností, a to v těchto tématech: představení, škola, domov, hračky, obličej, jídlo, zvířata a smysly.

Fairyland Starter vychází z učebnic Fairyland 1 - k učivu z Fairyland 1 obsahuje navíc seznámení s anglickou abecedou a jednoduché základy čtení a psaní. Fairyland 1 na Fairyland Starter nenavazuje. Doporučuje se ve výuce použít Fairyland 1 nebo Fairyland Starter a pokračovat s učebnicí Fairyland 2.

V učebnici Fairyland 2 pokračují žáci v magické výpravě do tajů anglického jazyka. Ta nabízí pečlivě vybrané aktivity pro všechny čtyři jazykové dovednosti (čtení, psaní, poslech, konverzace), které žáčky zabaví a naučí je komunikovat v těchto tematických lekcích: rodina, narozeniny, tělo, dovednosti, zvířata, jídlo, počasí a oblečení.

Učebnice Fairyland 3 a Fairyland 4 rovnoměrně rozvíjí všechny čtyři jazykové dovednosti prostřednictvím různorodých zábavných cvičení vhodných pro všechny typy studia (práce ve skupinách, samostatná práce, hry, doplňování, vybarvování, spojování, ruční práce a další). Tímto způsobem žáci používají nové učivo ve smysluplném kontextu. Nová slovní zásoba a gramatika je představena formou rozhovorů v partě kamarádů, která je dětem blízká.

•  procvičení znalostí z ostatních předmětů
•  příležitost dozvědět se zajímavosti o životním prostředí a cizích zemích
•  aktivity se samolepkami pro upevnění slovní zásoby
•  reálie anglicky mluvících zemí
•  sada plakátů a obrázkových karet pro prezentaci slovní zásoby
•  systematické procvičování nové slovní zásoby a gramatiky
•  loutkové divadlo a divadelní hry pro upevnění znalostí
•  zajímavé dialogy se špetkou magie
•  veselé písničky a říkanky na procvičení slovní zásoby
•  ruční práce, projekty a aktivity
•  celobarevný pracovní sešit ke knize
•  podrobně zpracovaná metodická příručka pro učitele v praktické kroužkové vazbě - obsahuje materiál z učebnic

   s vloženými metodickými listy, odpovědi ke cvičením z pracovního sešitu a tabulky pro hodnocení žáků
•  atraktivní animované DVD pro upevnění znalostí a zpestření výuky

   - je obsahově shodné s učebnicí
•  kvalitní audio nahrávky poslechových cvičení, písniček a říkanek na audio CD

Seřadit