Wishes

(12)

Wishes je řada učebnic na úrovni B2, která rozvíjí všechny jazykové dovednosti nutné k úspěšnému složení zkoušky FCE (2008) nebo dalších zkoušek na této úrovni.

• důkladné procvičení problematických gramatických jevů, ve kterých studenti často chybují
• detailně zpracovaná výuka psaní kompozic obsahuje doporučenou slovní zásobu včetně procvičení, osnovu, obsah jednotlivých odstavců
    a ukázkovou kompozici, zvláštní pozornost je věnovaná nácviku psaní úvodu a závěru
• podrobný přehled gramatiky, rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou, praktický seznam frázových sloves s vysvětlením významu a seznam předložkových spojení v zadní části učebnice
• kulturní zajímavosti z celého světa, texty a aktivity z ostatních vyučovacích předmětů a sekce týkající se problematiky péče o životní prostředí