Welcome Starter

(8)

Welcome Starter A & B je kurz vytvořený speciálně pro splnění potřeb žáků v prvních letech výuky anglického jazyka. Děti se tu setkávají
s mnoha dobrodružstvími dvou malých myší Cecila Mouse a Ellie May a kouzelným džinem Masidem.

Welcome Starter A se zaměřuje na rozvoj poslechových a komunikačních dovedností prostřednictvím zábavných cvičení. Obsahuje i jednoduché úlohy na čtení a psaní.

Welcome Starter B rozvíjí rovnoměrně všechny čtyři jazykové dovednosti a klade hlavní důraz na získání pozitivního vztahu k angličtině.

•  výuka slovíček pomocí barevných karet
•  veselé písničky a říkanky
•  ruční práce, projekty a aktivity
•  reálie anglicky mluvících zemí
•  systematické opakování nových slovíček a gramatiky
•  celobarevný pracovní sešit
•  podrobně zpracovaná příručka pro učitele v praktické kroužkové vazbě obsahuje kompletní materiál z učebnice pro žáky, s vloženými listy s metodickými poznámkami, plány výukových hodin, výsledky cvičení, přepisy nahrávek, odpověďmi ke cvičením z pracovního sešitu, kopírovatelnými materiály a scénářem k pohádce
•  aktivity se samolepkami
•  obsah učebnice v přitažlivé podobě na DVD
•  poslechové aktivity, písničky, říkanky a pohádka na audio CD