Vite!

(15)
Vite! je pestrý čtyřúrovňový kurz učebnic navržený pro začátečníky až středně pokročilé.

Slovní zásoba je tu představena ve smysluplném kontextu a procvičena v různorodých cvičeních. Stručné návody a vysvětlení ke gramatickým jevům napomáhají studentům rozvíjet a zdokonalovat jejich analytické myšlení
a schopnost se efektivně učit. Samozřejmostí jsou zajímavosti z francouzsky mluvících zemí v tématu lekce. Závěr každé třetí lekce obsahuje zábavný bodovací test, kde si studenti ověří, co se v předchozích lekcích naučili.