Set Sail

(26)

Cílem série Set Sail je dosažení spokojenosti mladých žáků při komunikaci
v cizím jazyce pomocí široké palety zábavných aktivit zaměřených na všechny jazykové dovednosti. Učebnice se snaží přistupovat k žákům tak, aby si
z hodin angličtiny odnášeli jen pozitivní zážitky. K tomu přispívají hlavní postavy učebnice

- děti Larry a Lulu a jejich legrační kamarád - opičák Chuckles.

V učebnici Set Sail 1 se děti naučí základní slovní zásobu a fráze v těchto tematických okruzích:

rodina, škola, pokoj, domácí mazlíčci, jídlo a hraní. Hravou formou se procvičují poslechové a komunikační dovednosti (kreslení, spojování, písničky, hry, práce ve dvojicích ...).

Set Sail 2 malé žáky kromě poslechu a mluvení postupně seznamuje s jednoduchými úkoly na čtení a psaní.

Témata lekcí: dům, narozeniny, zvířata, hračky, prázdniny a divadelní představení.

  • výuka slovíček pomocí barevných karet
  • veselé písničky a říkanky na představení a procvičování učiva
  • ruční práce, projekty a aktivity
  • neustálé opakování naučených slovíček a gramatiky
  • celobarevný pracovní sešit
  • aktivity se samolepkami
  • příručka pro učitele podrobně zpracovává metodiku výuky a obsahuje praktické rady a nápady, jak s žáky v hodině pracovat, mezi stránky učebnice pro žáky jsou vloženy listy s metodickými poznámkami, přepisy a postupy
  • animované DVD obsahuje materiál z učebnice a pohádku a pomáhá zvyšovat motivaci žáků a upevňovat získané znalosti
  • rozhovory, písničky, říkanky, poslechová cvičení a pohádka na audio CD
  • loutka Chuckles při objednávce 10 a více sad učebnice + pracovní sešit