Nová Maturita - Francouzština

(2)

Cílem souboru těchto učebnic je příprava studentů k maturitní zkoušce z francouzského jazyka. Rozvíjí jazykové schopnosti jako porozumění čtenému textu, poslech a sestavení krátkých i delších stylistických útvarů. První dvě knihy jsou určeny pro studenty, kteří se připravují na základní stupeň maturity, odděleně zkouška ústní a písemná. Dvě následující knihy, třetí a čtvrtá, ulehčují přípravu pro rozšířenou úroveň maturity, rovněž odděleně zkouška ústní a písemná.