Español en marcha

(3)

Español en marcha” (A1–B2) je nový učebnicový kurz pro studenty španělštiny na SŠ a JŠ. Klade důraz na zvládnutí všech čtyř jazykových dovedností (psaní, čtení, poslech a mluvený projev) ve španělském jazyce. Obsahem každé učebnice jsou pečlivě vybraná témata pro snadné porozumění probíranému učivu a současně aktuální a zajímavé informace o zemích, kde se mluví španělsky.


  • Součástí výukového kompletu je:
  • učebnice
  • metodika pro učitele
  • pracovní sešit
  • 2 CD k učebnici (s transkripcí nahrávek)

Učebnice lze snadno přizpůsobit možnostem žáků i vyučujících. Jsou koncipovány pro 40–80 hodin výuky dle potřeb využívání všech aktivit a doplňkových materiálů, které jsou k tématům připraveny. V každém tématu jsou obsažena cvičení, kde se žáci soustředí na psaní, čtení, poslech i mluvený projev. Navíc všechny lekce obsahují zajímavou sekci s články o španělské a hispánské kultuře, porovnávané s jinými zeměmi a tamními studenty.