Echo

(6)

Výukový komplet ECHO 1 je určen žákům 2. stupně ZŠ a nižších gymnázií, kteří s ruštinou začínají.


Součástí výukového kompletu je:

  • - učebnice
  • - stolní hra
  • - metodika
  • - nahrávka ke stažení zdarma na www.ucebnice-infoa.cz
  • - pracovní sešit

Učebnice je rozdělena do 7 lekcí. V úvodu učebnice se žáci seznámí se základními reáliemi Ruska, které jsou podrobněji popsány v poslední kapitole učebnice, v první a druhé lekci s ruskou abecedou – azbukou. Další lekce prezentují témata, která odpovídají zájmům a komunikačním potřebám žáků. Na konci každé lekce jsou opakovací cvičení, která pomohou žákům zhodnotit úroveň dosažených vědomostí a poukázat na to, čemu by se ještě měli věnovat, aby uspěli v testu.

V pracovním sešitě následuje po každé lekci slovník, jehož slovní zásobu by měli žáci umět aktivně používat. Na konci pracovního sešitu najdou žáci i komplexní rusko-český slovník, který zahrnuje celou slovní zásobu, s níž se žáci setkali v učebnici.

Nahrávky textů rozvíjejí schopnost poslechu a porozumění mluvenému slovu i správnou výslovnost, učitelům pak umožňují jejich kontrolu. Nahrávka obsahuje i fonetická cvičení, jazykolamy, říkadla, písně a básně.

Metodika obsahuje materiály, které učitelům pomohou s přípravou hodiny – výukový program, rozvržení studijní látky, přepis nahrávek, scénáře jednotlivých lekcí a kontrolní testy.