Colores

(4)

Řada učebnic „Colores” je určena studentům středních škol začínajícím výuku španělského jazyka. Cílem tohoto moderního souboru učebnic je dovést studenty postupně k úrovním A1, A2 a B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Tento učebnicový soubor zaručuje procvičení všech jazykových dovedností od úrovně začátečníků a vede studenty až ke společné části maturitní zkoušky. Učebnici Colores 1 (úroveň A1–A2) lze použít pro výuku žáků a studentů na 2. stupni ZŠ a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií.

Výukový komplet tvoří učebnice a pracovní sešit. Metodická příručka pro učitele, přehled gramatiky, slovník a audio-nahrávka jsou k dispozici ke stažení ZDARMA. Tyto doplňky najdete u příslušného titulu. Učebnice zohledňuje a rozvíjí samostatnost žáka a připravuje jej k práci s poskytnutými informacemi, textem nebo obrázky. Obsahuje mnoho autentických textů a jiných materiálů seznamujících s kulturou a reáliemi, které dovolí lépe poznat prostředí španělsky hovořících zemí. Kurz umožňuje získání dovedností a vědomostí nutných pro úspěšnou komunikaci ve španělském jazyce.