Chit Chat

(0)
Chit Chat je dvoudílný kurz pro 8-10ti leté děti, které začínají s angličtinou na I. stupni základní školy. Zahajuje rozvoj řečových dovedností (poslechu, mluvení, čtení a psaní) způsobem, který odpovídá této věkové kategorii.Ilustrace v učebnici jsou živé, pestrobarevné a výrazné. Jazykové poznatky jsou prezentovány prostřednictvím různých písniček, rapů, říkadel a cvičení na poslech a čtení, které vytvářejí zábavný a smysluplný kontext.
Seřadit