Blockbuster

(27)

Blockbuster je čtyřdílná sada učebnic pro žáky na 2. stupni ZŠ (díly 1 a 2) a na SŠ (díly 3 a 4), která rovnoměrně rozvíjí všechny jazykové dovednosti a klade velký důraz na motivaci studentů a jejich aktivní účast při výuce.

•  propracovaná konverzační cvičení pro osvojení slovíček a slovních spojení
•  realistické rozhovory vystavující studenty skutečné každodenní angličtině
•  autentické, různorodé a pro žáky zajímavé texty s cvičeními na porozumění    textu, vyhledávání informací a konverzaci
•  motivující výuka gramatiky
•  rozvoj správné výslovnosti a intonace
•  rady, jak se správně samostatně učit
•  vtipy, písničky
•  vazby na ostatní vyučovací předměty
•  zajímavosti z anglicky mluvících zemí
•  ohodnocení naučených znalostí v závěru každého
    modulu
•  veškeré učivo z knihy na CD-ROM nebo DVD-ROM
    - interaktivní vysvětlení učiva, cvičení a hry

Seřadit